Ako pripraviť grafické podklady - Vizitky (papierové)

Rozmery grafických podkladov

Rozmer projektov treba pripraviť v mierke 1:1 v rozlíšení 300dpi v rozmeroch 50x90mm,55x85mm, 50x181mm, (po zložení: 50mm x 90,5mm pre skladacie vizitky). Nezvyšujte rozlíšenie umelo pomocou resamplingu. Spadávku grafiky treba nastaviť na 2mm s orezovými značkami.

Grafika so spadávkou bude mať rozmery 54x94mm alebo 59x89mm alebo 54x185mm (skladané)

Špecifikácia grafiky

Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť vo farbách CMYK, nie RGB! Ak predloha obsahuje rastrové obrázky (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK. Texty v dodaných súboroch musia byť vždy v krivkách, v opačnom prípade nie je možnosť zaručiť totožnosť písma.

Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%.

Formáty súborov

Dáta posielajte e-mailom, v prípade väčších súborov cez úložnú alebo nás kontaktujte a my vám zašleme naše ftp pripojenie. Uprednostňujeme vektorové formáty s koncovkami *.pdf , prípadne aj(*.cdr, ai, eps, psd, jpg).

Zlé formáty:
  • obrázky z dokumentov MS Word (doc), Excel(xls), Power Point (ppt)
  • obrázky stiahnuté z webu, zvyčajne bitmapy v malom rozlíšení (*.gif, jpg, png, bmp..)
  • odfaxované logo
  • výtlačok z tlačiarne

  • © 2021 Adverti, s.r.o. | ​Advertising Agency. Všetky práva vyhradené.
    Design & Code by Adverti