Kontaktný formulár

Pre nahratie súboru kliknite alebo presuňte súbor do tejto oblasti.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adverti s.r.o.
Nové Sady 125
951 24 Nové Sady

IČO: 47140941
DIČ: 2023780209
IČ DPH: SK2023780209
Okr. súd Nitra, odd. Sro, vl. č. 34224/N

Sme platcami DPH

DODACIE ÚDAJE

Adverti s.r.o.
Zbehy 185
951 42 Zbehy

0919 270 070, 0919 270 071
info@adverti.sk