Ako pripraviť grafické podklady - Vizitky (plastové) UV - Priehľadné a polopriehľadné

Rozmery grafických podkladov

Rozmer projektov treba pripraviť v mierke 1:1 v rozlíšení 300dpi v rozmeroch 85x54mm. Grafika musí byť bez spadávky s orezovými značkami. Priehľadné a polopriehľadné karty sa nemôžu tlačiť so spadávkou. Tlačené objekty musia byť umiestnené vo vzdialenosti min. 3mm od okraja vizitky. Výtlačok má zaoblené rohy s rádiusom zaoblenia cca 4 mm.

Špecifikácia grafiky

Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť vo farbách CMYK, nie RGB! Ak predloha obsahuje rastrové obrázky (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK. Texty v dodaných súboroch musia byť vždy v krivkách, v opačnom prípade nie je možnosť zaručiť totožnosť písma. Pripravte dodatočnú/é (poslednú/é) stranu/y v súbore a vyznačte na nej (nich) plochy tlačené bielou farbou jednou farbou (K 100%).

Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%.

Formáty súborov

Dáta posielajte e-mailom, v prípade väčších súborov cez úložnú alebo nás kontaktujte a my vám zašleme naše ftp pripojenie. Uprednostňujeme vektorové formáty s koncovkami *.pdf , prípadne aj(*.cdr, ai, eps, psd, jpg).

Zlé formáty:
  • obrázky z dokumentov MS Word (doc), Excel(xls), Power Point (ppt)
  • obrázky stiahnuté z webu, zvyčajne bitmapy v malom rozlíšení (*.gif, jpg, png, bmp..)
  • odfaxované logo
  • výtlačok z tlačiarne

  • © 2019 Adverti, s.r.o. | ​Advertising Agency. Všetky práva vyhradené.
    Design & Code by Adverti