Ako pripraviť grafické podklady - 3D živicové samolepky

Rozmery grafických podkladov

Rozmer projektov treba pripraviť v mierke 1:1 v rozlíšení 300dpi v rozmeroch 50x90mm,55x85mm, 50x181mm, (po zložení: 50mm x 90,5mm pre skladacie vizitky). Nezvyšujte rozlíšenie umelo pomocou resamplingu. Spadávku grafiky treba nastaviť na 2mm s orezovými značkami.

Grafika so spadávkou bude mať rozmery 54x94mm alebo 59x89mm alebo 54x185mm (skladané)

Špecifikácia grafiky

Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť vo farbách CMYK, nie RGB! Ak predloha obsahuje rastrové obrázky (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK. Texty v dodaných súboroch musia byť vždy v krivkách, v opačnom prípade nie je možnosť zaručiť totožnosť písma. V prípade nepravouhlých tvarov nevypĺňajte pozadím celú plochu za rezovou čiarou, ale len spomínanú 2mm spadávku. Zvyšnú plochu ponechajte bielu. Predloha (projekt) musí obsahovať jeden výtlačok etikety zväčšený o požadovanú spadávku, a osobitne rezové čiary.

Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%.

 • čiara rezu nesmie mať zaoblenia s rádiusom menším ako 3 mm
 • čiary rezu jednotlivej etikety je potrebné vytvoriť z jednej uzavretej krivky
 • čiary rezu projektovať ako vlasové čiary čiernej farby 100%;
 • z ohľadu na fyzikálne a chemické vlastnosti živice sa uprednosťujú nálepky pravidelných tvarov - kruhy, elipsy, obdĺžniky, štvorce alebo iné mnohouholníky pravidelných tvarov so zaoblenými rohmi
 • nepravidelné tvary, ostré rohy, dovnútra zakrivené tvary a pod. sú pracnejšie a teda zvyšujú cenu nálepky a predlžujú čas realizácie objednávky. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo zvýšiť cenu a predĺžiť lehotu realizácie!

  Formáty súborov

  Dáta posielajte e-mailom, v prípade väčších súborov cez úložnú alebo nás kontaktujte a my vám zašleme naše ftp pripojenie. Uprednostňujeme vektorové formáty s koncovkami *.pdf , prípadne aj(*.cdr, ai, eps, psd, jpg).

  Zlé formáty:
 • obrázky z dokumentov MS Word (doc), Excel(xls), Power Point (ppt)
 • obrázky stiahnuté z webu, zvyčajne bitmapy v malom rozlíšení (*.gif, jpg, png, bmp..)
 • odfaxované logo
 • výtlačok z tlačiarne

 • © 2019 Adverti, s.r.o. | ​Advertising Agency. Všetky práva vyhradené.
  Design & Code by Adverti