Ako pripraviť grafické podklady - Etikety a samolepky

Rozmery grafických podkladov

Rozmer projektov treba pripraviť v mierke 1:1 v rozlíšení 300dpi. Pri väčších plochách ako 5m2 postačuje rozlíšenie v 150dpi. Nezvyšujte rozlíšenie umelo pomocou resamplingu. Spadávku grafiky treba nastaviť na 2mm s orezovými značkami.

Špecifikácia grafiky

Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť vo farbách CMYK, nie RGB! Ak predloha obsahuje rastrové obrázky (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK. Texty v dodaných súboroch musia byť vždy v krivkách, v opačnom prípade nie je možnosť zaručiť totožnosť písma. Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%.

V prípade tlače aj plotrovania (rezania) obrázka, podklad musí obsahovať zvlášť grafiku aj cestu orezu v krivkách!

Formáty súborov

Dáta posielajte e-mailom, v prípade väčších súborov cez úložnú alebo nás kontaktujte a my vám zašleme naše ftp pripojenie. Uprednostňujeme vektorové formáty s koncovkami *.pdf , prípadne aj(*.cdr, ai, eps, psd, jpg).

Zlé formáty:
  • obrázky z dokumentov MS Word (doc), Excel(xls), Power Point (ppt)
  • obrázky stiahnuté z webu, zvyčajne bitmapy v malom rozlíšení (*.gif, jpg, png, bmp..)
  • odfaxované logo
  • výtlačok z tlačiarne

  • © 2019 Adverti, s.r.o. | ​Advertising Agency. Všetky práva vyhradené.
    Design & Code by Adverti