Ako pripraviť grafické podklady - Letáky

Rozmery grafických podkladov

Rozmer projektov treba pripraviť v mierke 1:1 v rozlíšení 300dpi. Nezvyšujte rozlíšenie umelo pomocou resamplingu. Spadávku grafiky treba nastaviť na 2mm s orezovými značkami.

Dostupné rozmery výtlačkov: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, A7 74 x 105 mm, DL 210 x 99 mm.
Grafika so spadávkou musí mať rozmery: A4 214 x 301 mm, A5 152 x 214 mm, A6 109 x 152 mm, A7 78 x 109 mm, DL 214 x 103 mm.

Špecifikácia grafiky

Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť vo farbách CMYK, nie RGB! Ak predloha obsahuje rastrové obrázky (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK. Texty v dodaných súboroch musia byť vždy v krivkách, v opačnom prípade nie je možnosť zaručiť totožnosť písma.

Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%.

Formáty súborov

Dáta posielajte e-mailom, v prípade väčších súborov cez úložnú alebo nás kontaktujte a my vám zašleme naše ftp pripojenie. Uprednostňujeme vektorové formáty s koncovkami *.pdf , prípadne aj(*.cdr, ai, eps, psd, jpg).

Zlé formáty:
  • obrázky z dokumentov MS Word (doc), Excel(xls), Power Point (ppt)
  • obrázky stiahnuté z webu, zvyčajne bitmapy v malom rozlíšení (*.gif, jpg, png, bmp..)
  • odfaxované logo
  • výtlačok z tlačiarne

  • © 2019 Adverti, s.r.o. | ​Advertising Agency. Všetky práva vyhradené.
    Design & Code by Adverti