Ako pripraviť grafické podklady - Vizitky s parciálnym lakom

Rozmery grafických podkladov

Rozmer projektov treba pripraviť v mierke 1:1 v rozlíšení 300dpi v rozmeroch 50x90mm,55x85mm, . Nezvyšujte rozlíšenie umelo pomocou resamplingu. Spadávku grafiky treba nastaviť na 2mm s orezovými značkami.

Grafika so spadávkou bude mať rozmery 54x94mm alebo 59x89mm .

Špecifikácia grafiky

Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť vo farbách CMYK, nie RGB! Ak predloha obsahuje rastrové obrázky (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK. Texty v dodaných súboroch musia byť vždy v krivkách, v opačnom prípade nie je možnosť zaručiť totožnosť písma. Všetky priehľadnosti v grafike musia byť zlúčené.

Pripravte dodatočnú (poslednú) stranu v súbore a vyznačte na nej plochy lakované jednou farbou (K 100%). Pre malé (tenké) prvky (fonty, čiary menšie ako 2 body a pod.) je potrebné použiť presahy (trapping) s rozmerom 1 bod. V prípade obojstranných vizitiek s reliéfnym 3D lakom sa zušľachťuje iba prvá (lícna) strana. Poradie strán v súbore: líc - rub - maska pre rub.

Nie je možné lakovať so spadávkou vzhľadom na odlupovanie laku počas rezania.

Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%.

Formáty súborov

Dáta posielajte e-mailom, v prípade väčších súborov cez úložnú alebo nás kontaktujte a my vám zašleme naše ftp pripojenie. Uprednostňujeme vektorové formáty s koncovkami *.pdf , prípadne aj(*.cdr, ai, eps, psd, jpg).

Zlé formáty:
  • obrázky z dokumentov MS Word (doc), Excel(xls), Power Point (ppt)
  • obrázky stiahnuté z webu, zvyčajne bitmapy v malom rozlíšení (*.gif, jpg, png, bmp..)
  • odfaxované logo
  • výtlačok z tlačiarne

  • © 2019 Adverti, s.r.o. | ​Advertising Agency. Všetky práva vyhradené.
    Design & Code by Adverti