Grafické práce

Ponúkame grafické spracovanie a realizáciu Vašich printových materiálov. Zabezpečíme komplexné služby od návrhu až po tlač firemných propagačných materiálov, katalógov, prospektov, letákov, či pripravíme po grafickej stránke a spracujeme celú periodickú aj neperiodickú publikáciu. Taktiež v úzkej spolupráci s Vami, navrhneme "imidž" Vašej firmy (corporate identity) od logotypu až po kompletnú grafickú komunikáciu. V prípade záujmu o niektorú z nasledovných ponúkaných služieb, sme Vám k dispozícii.

Konečná cena je stanovená až po zoznámení sa s konkrétnymi požiadavkami zákazníka. Cenu ďalej môže výrazne ovplyvniť kvalita dodaných predlôh, náročnosti grafických prác, náklady na zaobstaranie podkladov, fotografií a pod.

„Naším cieľom je pomáhať klientom vytvárať fungujúcu reklamu, ktorá zvýši úspešnosť obchodnej značke a prinesie následný zisk.“

Čo vieme!
• tvorba firemnej identity
• tvorba firemných symbolov ako logo, značka, slogan
• tvorba dizajnu manuálov
• obaly a etikety, obalový dizajn
• návrh a príprava grafických podkladov na tlač napr. letáky, vizitky, výročné správy...


Grafické práce


Cena na vyžiadanie
  Kontaktujte nás


© 2021 Adverti, s.r.o. | ​Advertising Agency. Všetky práva vyhradené.
Design & Code by Adverti